Header Ads

Homepro Promotion
Homepro Promotion

ตู้เย็น Panasonic สวยเฉียบมีสไตล์ เพิ่มช่องแช่แข็งขนาดใหญ่พิเศษ

ตู้เย็น Panasonic NR-BL347P-S มาพร้อมกับระบบ ECONOVI เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อการประหยัดพลังงาน ตรวจติดตามอุณหภูมิภายในห้องและอุณหภูมิภายในตู้เย็น โดยจะวิเคราะห์จากการใช้งานของผู้ใช้ เพื่อรักษาระดับความเย็นภายในตู้เย็นให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


  1. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องเพื่อปรับพลังงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
  2. เซ็นเซอร์ที่ประตูจะจดจำช่วงเวลาการใช้งาน เพื่อลดพลังงานเมื่อมีการใช้น้อย
  3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายในตู้เพื่อปรับพลังงานให้เหมาะสมกับปริมาณของที่เก็บ

ตู้เย็น Panasonic Inverter ทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตู้เย็น Panasonic ระบบ Inverter มีไมโคคอมพิวเตอร์ตรวจจับอุณภูมิภายในตู้เย็นได้อย่างแม่นยำ ทุกคัร้งที่มีการเปิดปิด อุณภูมิภายในตู้เย็นเปลี่ยนแปลง ระบบจะส่งข้อมูลไปยังคอมเพลสเซอร์เพื่อปรับอุณภูมิความเย็นให้เหมาะสมดังเดิม


คอมเพรสเซอร์ จะสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วเพื่อให้เข้ากับการใช้งานและสถานการณ์ ส่งผลให้ตู้เย็น Panasonic สามารถทำความเย็นได้อย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น คงความเย็นรักษาระดับของอุณภูมิภายในตู้เย็นได้อย่างคงที่

ตู้เย็น Panasonic ช่องฟรีซใหญ่ขึ้นเพื่อแช่ของได้มากขึ้น

ตู้เย็น Panasonic มาพร้อมกับช่องแช่แข็งที่มีขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมสำหรับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บน้ำแข็ง อาหารแช่แข็ง และเสบียงอาหารในปริมาณมาก พร้อมหยิบนำมาใช้ในการปรุงแต่งอาหารเลิศรส เพิ่มความอร่อยให้กับมื้ออาหารได้อย่างเต็มอิ่ม


ถาดกระจกแบบพับได้

ถาดกระจกสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มได้ตามความต้องการได้อย่างยืดหยุ่น โดยถาดกระจกสามารถปรับความลึก เพื่อใช้พื้นที่ภายในตู้เย็นได้อย่างคุ้มค่า สามารถปรับถาดให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้เพื่อการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น


ถาดด้านบนช่องแช่ผัก

ถาดสำหรับการเก็บผักและผลไม้ สามารถหยิบจับอาหารออกมาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถลดหรือเพิ่มระดับของถาด เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รูปทรงของถาดช่องแช่ผัก ยังสามารถป้องกันไม่ให้ผักที่มีลักษณะกลมกลิ้งไปมาและตกหล่นได้


ระบบไฟ LED แบบไม่ต้องบำรุงรักษา

ระบบไฟ LED มีอายุการใช้งานยาวนานมากยิ่งขึ้น ทำให้แทบไม่ต้องบำรุงรักษาเลยทีเดียวค่ะ และด้วยความสสว่างที่สาดส่องได้อย่างทั่วถึง จึงสามารถมองเห็นวัตถุดิบและอาหารที่แช่ได้อย่างชัดเจน หยิบจับใช้งานได้อย่างสะดวก และช่วยลดปัญหาการลืมของแช่ภายในตู้เย็นได้เป็นอย่างดี


ตู้เย็น Panasonic ระบบป้องกันแบคทีเรียและกำจัดกลิ่น

ตู้เย็น Panasonic มาพร้อมกับระบบลมเย็นหมุนเวียนผ่านตัวกรอง Ag Clean หมุนเวียนไปทั่วทั้งตู้เย็น ช่วยในการควบคุมการเติบโตของแบคทีเรียและสามารถกำจัดกลิ่นให้สะอาดและสดชื่นอยู่เสมอ กลิ่นคาวของอาหารสดไม่ปะปนไปติดกับอย่างอื่นค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น